Manifest

Manifest de la 3a Marxa Mundial per la Pau i la Noviolència

* Aquest Manifest és el text consensuat al continent europeu, manca la seva ratificació per consens amb la resta de continents.

A catorze anys de la Primera Marxa Mundial per la Pau i la Noviolència, les raons que la van motivar lluny de reduir-se s'han reforçat. Avui, la 3ª Marxa Mundial per la Pau i la Noviolència, és més necessària que mai. Vivim en un món en què està creixent la deshumanització, on ni tan sols les Nacions Unides ja són referència en la resolució de conflictes internacionals. Un món que es dessagna en desenes de guerres, on el xoc de plaques geopolítiques entre poders dominants i emergents està afectant en primer lloc les poblacions civils. Amb milions de migrants, refugiats i desplaçats ambientals que es veuen empesos a desafiar fronteres plenes d?injustícia i de mort. On es pretén justificar guerres i massacres per les disputes de recursos cada cop més escassos. Un món en què la concentració de poder econòmic en unes poques mans fa fallida, fins i tot als països desenvolupats, qualsevol expectativa de societat del benestar. En síntesi, un món, en què la justificació de la violència, en nom de la “seguretat”, ha fet créixer enfrontaments bèl·lics de proporcions incontrolables.

Per tot això, els participants de la 3ª Marxa Mundial per Pau i la Noviolència , “nosaltres, els pobles”, volem aixecar un gran clam mundial per:

“Estem al final d'un obscur període històric i res ja no serà igual que abans. De mica en mica començarà a clarejar l'alba d'un dia nou; les cultures es començaran a entendre; els pobles experimentaran una ànsia creixent de progrés per a tots entenent que el progrés d'uns quants acaba en progrés de ningú. Sí, hi haurà pau i per necessitat es comprendrà que es comença a perfilar una nació humana universal. Mentrestant, els que no som escoltats treballarem a partir d'avui a tot arreu del món per pressionar els qui decideixen, per difondre els ideals de pau sobre la base de la metodologia de la no-violència, per preparar el camí dels nous temps .”

Sitja (2004)

PERQUÈ ALGUNA COSA CAL FER !!!

Em comprometo a donar suport en la mesura de les meves possibilitats i de forma voluntària aquesta 3a Marxa Mundial per la Pau i la Noviolència que sortirà de Costa Rica el 2 d'octubre de 2024 i després de circumval·lar el planeta acabés també a Sant Josep de Costa Rica el 4 de gener de 2025, buscant visibilitzar i empoderar aquests moviments, comunitats i organitzacions, en una convergència global desforços en pro daquests objectius.

Firm: